BIOGRAPHY

Min første måte å uttrykke meg på var gjennom små tekster i dagboken min. Så begynte jeg å tegne, og fortsatte å skrive dikt. Jeg vokste også opp med å elske å spille fotball, og dessuten var jeg fast bestemt på å bli jurist. Å bli kunstner var ikke planen, men likevel begynte jeg på Vika Kunstskole som 19-åring. Da jeg senere var student på embedstudie i jus på Universitet i Oslo, og skrev dikt og tegnet i timene innså jeg at behovet for å uttrykke meg ikke gikk over. Så jeg sluttet på studiet og dro tilbake til atelieret på Vika Kunstskole. I dag oppfatter jeg ambivalensen som infiltrerer min skaperkraft som en av driverne i min kunstproduksjon. Ambivalens og tvil interesserer meg og jeg ønsker å utforske om frihet som subjektiv erfaring og som samfunnsmål er mulig .

 I 1994 begynte jeg på Vika Kunstskole i Oslo, der jeg også hadde atelierplass fra 1994-1996. I 1996 ble jeg mamma. Min kunstneriske arbeidsmetode og kunstpraksis frem til prosjektet Fotogrisen var nøye bundet sammen med min erfaring som kvinne, og som mor. Mitt hovedprosjekt The Art of Goalgetting er paraply over prosjektet Fotogrisen. Min metode i disse prosjektene har vært interaktiv, utendørs og jeg har brukt mennesker, spillet fotball, og selve kloden, altså planeten jorden som bilde på en ball i produksjonen. Mine reiser i prosjektet er streker som er tegnet mellom land og verdensdeler for å lage et visuelt nett. Reisene har gått fra Oslo til Cape Town via Istanbul til Fotball-VM 2010. Fra Oslo via London til Rio De Janeiro til Fotball-VM 2014. Fra Oslo til Moskva via Finland- og med toget fra Helsinki forbi St Petersburg og til Moskva og Fotball-VM 2018. Denne sommeren spilte vi fotball med malingen på lerretet ved elvebredden av Volga og vi spilte på lerretet i St Petersburg og i Moskva der Frankrike ble regjerende verdensmestere.

De neste strekene tegnes i 2022 da Fotball-VM avikles i Qatar. Fotball-VM er et viktig kunstnerisk verktøy i dette prosjektet. Fotball- VM er verdens største mega-event og trekker millioner av besøkende fra hele verden i mesterskapsperioden. The Art of Goalgetting ønsker å utforske samtidens individualisme og tidvise unisone krav om positivitet og vinnermentalitet som er selve kjernen i sport. Det handler om å vinne. Og om å sette seg mål. The Art of Goalgetting ønsker å utforske sportsånd og lagånd som metode for å løfte verden på et internasjonalt nivå der man tør å tro på felles verdier som binder mennesker sammen uavhengig av nasjonalitet. The Art of Goalgetting utforsker dermed samtidens kommersielle spiritualitet, og caochingkultur som prediker at alt er mulig bare man tror nok. Vinnersitater, kurstilbud og løfter om at alt kan løses individuelt strømmer gjennom tidsånden og sosiale medier . Om dette er riktig betyr det at om jeg tror nok på en rettferdig verden så vil jeg kunne være med å skape den.  I prosessen har det oppstått en rekke aha-opplevelser og gleden som har utspilt seg i selve produksjonen av maleriene har vært forbløffende, og er godt fanget av journalistene i den russiske TV-kanalen OTR som laget program om prosjektet under Fotball-VM- 2018. Prosjektet er som beskrevet ovenfor forpliktet til å tro på verden, på rettferdighet, på alle statslederes interesse, vilje, og potensial for å skape en mer fredelig og rettferdig fordelt verden. Og for å skape  maleriene på hver VM- destinasjon har jeg oppsøkt mennesker eller områder som på en eller annen måte forholder seg til stigma, utenforskap, vold, kriminalitet, sykdom, tøffe levekår etc i landet der VM er arrangert. Her kommer prosjektet Fotogrisen inn i bildet. Fotogrisen ønsker å snakke om utenforskap, fattigdom, stigma, sykdom og tøffe levekår i Norge, Skandinavia, Europa og i Vesten. Det er kjent at disse trekkene bidrar til økning av ytre høyrekrefter, rasisme, og voldsmentalitet. Så hvorfor skjer dette i vår tid? Hvilke ideer ligger bak denne utviklingen? Det er avgjørende  å visualisere de politiske og globaliserte holdninger som stiller krav til enkeltindividets evne til å løse utfordringer som heller skulle vært løst politisk, og satt dagsorden. Rettferdighet er et samfunnsnsvar.,  Alle som har deltatt i å skape maleriene i The Art of Goalegtting er aktører. Og derfor er målet at salget av maleriene gir en sum tilbake til prosjektene og menneskene som har deltatt.

 (Det neste som vil skje i prosjektet før Qatar er en prosjektutstilling,  den er pt utsatt pga av kunstnerens helsesituasjon fra slutten av juli 2018)

© 2019 MARTE BJØRNDAL Proudly created with Wix.com